Vanesa KR cam kết bảo mật những thông tin riêng tư của khách hàng.

Tuân theo nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử của chính phủ. Vanesa KR tạo ra chính sách bảo mật này để khách hàng hiểu hơn về những cam kết mà Cocoon thực hiện trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như việc bảo mật thông tin khách hàng.

Thu thập và thời gian lưu trữ thông tin khách hàng
Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Vanesa KR, khách hàng phải cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người mua.

Với những thông tin khách hàng đã cung cấp, chúng tôi sẽ sử dụng để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho khách hàng. Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được Vanesa KR lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng
Đối với thông tin cá nhân, Vanesa KR chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu. Khách hàng yêu cầu gửi mail về địa chỉ: cskh@vanesa.vn


Chia sẻ thông tin
Vanesa KR biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng tôi sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

– Để bảo vệ Vanesa KR và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ của Vanesa KR và các bên thứ ba khác.

– Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng ký nhận Email thông báo.Phản hồi và thay đổi thông tin
Trong trường hợp có thắc mắc và phản hồi thì khách hàng liên hệ về fanpage Vanesa KR

(www.facebook.com/CocoonVietnam) hoặc gọi đến hotline: 0979 070 555 (8h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7) để được hỗ trợ nhanh nhất.